Coachning


Coachning vänder sig till dig som vill utvecklas inom olika livsområden. Tillsammans med din terapeut får du på ett strukturerat sätt hjälp att analysera din nuvarande situation, se saker ur nya perspektiv och fatta beslut. Det bidrar till att du kan bli mer klar över dina behov och mål och hitta nya strategier att nå dem. Din terapeut hjälper dig också att hålla fokus och genomföra de förändringar du önskar.

Det finns olika typer av coachning, t ex:

Karriärcoachning
Här ligger fokus på förändring i arbetslivet.
Det kan vara aktuellt när du ska gå från studier till yrkesliv, vill utvecklas på din arbetsplats, hitta och söka nytt jobb eller byta inriktning eller karriär.

Chefscoachning
Chefscoachning riktar sig till personer som vill utvecklas i rollen som chef och ledare. I samarbete med terapeuten fokuserar du på egna styrkor och utvecklingsområden och får också en ökad förståelse för både dina och andras behov och drivkrafter.

Livscoachning/personlig utveckling
Med hjälp av din terapeut identifierar ni dina personliga mål och eventuella hinder för att göra förändringar i enlighet med din önskan och dina värderingar. T ex genom andra prioriteringar eller en bättre balans i livet.

Kontakta oss
Image