KBT


KBT är en praktiskt orienterad terapiform som fokuserar mycket på din situation här och nu - men där din historia och din bakgrund ofta finns med som en viktig del i analysen och förståelsen av problemet du söker hjälp för. Tillsammans med terapeuten arbetar ni gemensamt för att kartlägga, förstå och hitta nycklar till att kunna förändra de problem du söker hjälp för.

Kognitiv beteendeterapi är ett paraplybergepp som innefattar flera behandlingsmetoder såsom t ex ACT, compassionfokuserad terapi och DBT. Ursprunget i KBT är en sammanslagning mellan kognitiv psykoterapi, som har sin grund i teorier kring vårt tänkande och vår informationbearbetning, och beteendeterapi som bygger på inlärningsteori. Inom kognitiv beteendeterapi ser man på beteende på ett vidare sätt än bara det observerbara handlandet hos en person - ett beteende inkluderar även kroppsliga reaktioner, egna tolkningar, tankar och känslor. KBT är kan både ske individuellt, som par eller grupp.

KBT är en metod som både kan appliceras på såväl komplexa psykiatriska tillstånd och diagnoser som svårigheter att få ihop livspusslet eller bara en allmän känsla av att du inte riktigt mår bra. Välkommen att höra av dig till oss för frågor, funderingar eller för att inleda ett arbete tillsammans med någon av oss på KBTiHalland.

Kontakta oss
Image